Shining Hope ass eng karitativ Organisatioun, déi ënner der Form vun enger ASBL ënner Lëtzebuerger Recht gegrënnt gouf, an déi als Zil huet, d’Liewensqualitéit vun de gefäerdete Bevëlkerungen, besonnesch vun de Kanner, an den Entwécklungslänner ze verbesseren, an dëst duerch dauerhaft Aktiounen baséiert op der Partnerschaft mat den Akteuren an der lokaler ziviler Gesellschaft, mam allernéidegste Respekt virun hirer Kultur.

Mat hire lokale Partner verflicht sech d’Fondatioun Infrastrukturen a Mëttel opzestelle fir de Populatiounen, déi am meeschte gefäert sinn, ze erlaben, aktiv bei der Verbesserung vun hirer Situatioun deelzehuelen an hir eegen Zukunft an d’Hand ze huelen.

Gegrënnt vun der Famill Saint-Arnoult fir am Beschten op déi humanitär Astellung ze reagéieren, fir d’Mentalitéiten weiderzeentwéckelen an déi eng Welt kreéiere soll, déi fir déi zukünfteg Generatiounen lieweg a liewensfäeg ass. Eis Projete ginn a Richtung vun eisem Weltbild: d’Mënsche léieren an Harmonie mat der Natur an den Déieren ze liewen. Fir eng reell an dauerhaft Ännerung, fir eng Populatioun vun enger Regioun ze provozéieren, an d’Autonomie an d’Weiderbestoe vun all Projet unzestriewen.

D’Grënner Astrid & Serge, Marie & Xavier

D’Auswiel

D’Fondatioun Shining Hope leet kee Projet selwer. All d’Entscheedunge, déi vun der Fondatioun Shining Hope geholl ginn, si vun eiser wesentlecher Philosophie ëmfaasst: d’Projeten, déi mir ënnerstëtzen, mussen e ganzheetlecht Virgoen an hirem natierlechen, mënschlechen Ëmfeld an am Ëmgang mat den Déieren hunn. D‘Wäerter, déi eis an eisen Entscheedunge leede sinn d’Matgefill, nohaltege Wuesstum an d‘Inklusioun (Transparenz).

Reegelméisseg Auditen um Terrain ginn och ausgefouert fir eise Spender e Maximum un Transparenz ze bidden.

Mir si kenger politescher Partei oder Relioun zougehéiereg.